Foreldrekurs i emosjonsfokusert foreldreveiledning

NYE DATOER KOMMER SNART

Vi kommer snart med nye datoer for kveldskurs i Bergen. Dersom du ønsker å delta på 2-dagers foreldrekurs på dagtid kan du melde din interesse til post@nieft.no eller på tlf.: 55 31 74 25.

Kveldskurs emosjonsfokusert foreldreveiledning

Ønsker du en introduksjon til emosjonsfokusert foreldreveiledning? Vi tilbyr kveldskurs i Bergen. Kurset går over to kvelder à tre timer. Pris: 2190,- for én forelder og 3900,- for et foreldrepar.

Kurs 1: Emosjonsfokusert foreldreveiledning grunnkurs

Kurs for foreldre som strever med å regulere barns følelser eller trenger nye strategier for å forstå og møte barnas emosjonelle behov. Fokus for kurset er å hjelpe foreldre til å:

1. Forstå hvordan FØLELSER virker og hva vi skal bruke dem til
2. Bli barnas EMOSJONSVEILEDERE: Hjelpe barna til å forstå og regulere egne følelser
3. Jobbe med egne følelser som blir HINDRINGER for å forstå eller møte barnas følelser

Gjennom veiledede øvelser får foreldrene selv oppleve hvordan de kan mestre gamle situasjoner på nye måter, noe som gir økt tro på egen mestring. Vi tar utgangspunkt i konkrete situasjoner fra hverdagen, som foreldrene opplever som vanskelige. Vi trener på å forstå barnas opplevelse, følelser og reaksjoner, og hva foreldrene kan gjøre for å møte barnas emosjonelle behov. Vi hjelper også foreldrene til å forstå og regulere egne følelser, som kan komme i veien for å hjelpe barnet.
Kurset går over to kvelder à tre timer. Pris: 2190,- for én forelder og 3900,- for et foreldrepar.

Kurs 2: Emosjonsfokusert foreldreveiledning påbygging

Kurset bygger videre på Emosjonsfokusert Foreldreveiledning grunnkurs og forutsetter at man har gjennomført dette. Kurset passer for foreldre som strever med relasjonen til egne barn eller med å regulere barns følelser eller atferd. Hvordan hjelpe barn som sliter følelsesmessig, har utviklet symptomer på psykiske lidelser eller har utfordrende atferd? Fokus er å hjelpe foreldre til å:

1. REPARERE emosjonelle sår i egen relasjon til barna
2. Jobbe med egne følelser som blir HINDRINGER for å forstå eller møte barnas følelser og atferd
3. Bli barnas ATFERDSVEILEDERE: Hjelpe barna til å regulere atferd og forebygge/avverge symptomer

Gjennom veiledede øvelser får foreldrene selv oppleve hvordan de kan mestre gamle situasjoner på nye måter, noe som gir økt tro på egen mestring. Vi tar utgangspunkt i konkrete situasjoner fra hverdagen, som foreldrene opplever som vanskelige. Vi lærer hvordan man kan reparere sår eller brudd i relasjoner, når barna har opplevd noe som vanskelig i forhold til foreldrene. Veiledningen vil styrke foreldrenes rolle som aktive deltakere i barnas bedringsprosess dersom barna sliter med psykiske vansker eller atferdsvansker. Vi hjelper også foreldrene til å forstå og regulere egne følelser som kan komme i veien for å hjelpe barnet. Kurset går over to kvelder à tre timer. Pris: 2190,- for én forelder og 3900,- for et foreldrepar.

Påmelding: send e-post til post@nieft.no

Individuell foreldreveiledning

Foretrekker du individuell foreldreveiledning har vi mange dyktige emosjonsfokuserte veiledere hos oss.
Prisen for en konsultasjon på 45 min er kr. 1500,- Kontakt oss for en time!

Om foreldrekurset

Hvordan virker følelser og hva vi skal vi bruke dem til?
Hva gjør jeg når poden er rasende sint og nekter?
Jeg klarer ikke å trøste henne når hun blir så bunnløst fortvilet!
Vi er så uenige om hvordan vi skal oppdra barna våre.
Hvordan skal jeg takle at ungdommen stenger seg inne på rommet og nekter å snakke?
Jeg blir så redd og hjelpeløs når jeg ser at ungdommen min skader seg selv…
Hvordan skal vi forholde oss når ungdommen vår slutter å spise eller kaster opp maten? 

Emosjonsfokusert foreldreveiledning hjelper foreldre til å forstå, møte og regulere barns vanskelige følelser og utfordrende atferd. Kurset passer for foreldre som sliter med egen foreldrerolle og/eller har barn som sliter med ulike symptomer som angst, depresjon, atferdsvansker, spiseforstyrrelser, eller liknende. Kurset er nyttig for foreldre til barn i alle aldre (også voksne barn!). Det er praktisk rettet og gir trening i konkrete ferdigheter som styrker foreldres emosjonelle omsorgskompetanse: 

Vi hjelper foreldre til å:

  1. Bli barnas ATFERDSVEILEDERE: Hjelpe barna til å regulere atferd og forebygge/avverge symptomer
  2. Bli barnas EMOSJONSVEILEDERE: Hjelpe barna til å forstå og regulere egne følelser
  3. REPARERE emosjonelle sår i egen relasjon til barna
  4. Jobbe med følelsesmessige HINDRINGER som gjør det vanskelig å møte barnas følelser

Gjennom veiledede øvelser får foreldrene selv oppleve hvordan de kan mestre gamle situasjoner på nye måter, noe som gir økt tro på egen mestring. Vi trener på å forstå barnas opplevelse, følelser og reaksjoner. Vi lærer hvordan man kan reparere sår eller brudd i relasjoner, når barna har opplevd noe som vanskelig i forhold til foreldrene. Veiledningen vil styrke foreldrenes rolle som aktive deltakere i barnas bedringsprosess dersom barna sliter med psykiske vansker eller atferdsvansker. Vi hjelper også foreldrene til å forstå og regulere egne følelser som kan komme i veien for å hjelpe barnet.

– VI VET DU VIL OG TROR DU KAN! –

Foreldrene er de aller viktigste personene for barnas utvikling av trygghet og identitet! Grunnantakelsen i Emosjonsfokusert foreldreveiledning er at alle foreldre vil det beste for barna sine, men at det kan være vanskelig å få til, når man blir stående fast i gamle mønstre eller mangler ferdigheter. Vi tror på at alle foreldre kan utvikle sin evne til å hjelpe og støtte barna sine.

Enhver positiv endring hos foreldrene vil bidra positivt til barnas emosjonelle fungering. Når barn blir møtt på sine følelser og emosjonelle behov, utvikler de bedre strategier for å håndtere egne og andres følelser, løse problemer og fungere i relasjoner. Dette er generelt forebyggende for barnas psykiske helse.