4-dages videreutdanning i familieterapi og foreldreveiledning

4-dages videreutdanning i familieterapi og foreldreveiledning

Utdanningen integrerer kurs, veiledning og egenerfaring, og utdanningen har oppstart hvert år.

Utdanningen er åpen for alle typer terapeuter

Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne gi individuell foreldreveiledning og holde 2-dagers foreldrekurs i emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning. Kandidatene kan kjøpe veiledning utenom etter behov.

Kursene holdes av psykologer ved NIEFT og/eller Dr. Joanne Dolhanty & hennes kollegaer fra Canada. Kursene veksler mellom teorigjennomgang og læring gjennom å vise demonstrasjoner.

Veiledningen skjer gjennom stol-arbeid med eget pasientmateriale.

I egenerfaringen tar kandidatene utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFFT, og øvelsene er det unike ved EFFT-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Godkjente EFFT veiledere kan gi veiledning til kandidater på NIEFT’s videreutdanning i EFFT.