3-årig videreutdanning/spesialisering i psykoterapi

Obs! Utdanningen er under revisjon og endringer kan forekomme. Dersom du ønsker å melde deg på eller har spørsmål om utdanningen kan du kontakte oss på post@nieft.no

Utdanningen integrerer kurs, veiledning og egenerfaring. Utdanningen starter hvert år i oktober/november.

Kursene holdes av psykologer ved NIEFT og/eller Dr. Leslie Greenberg & hans kollegaer fra Canada. Kursene veksler mellom teorigjennomgang og læring gjennom å vise demonstrasjonsvideoer.

Noe av veiledningen er kasusveiledningen, mens noe av veiledningen er videoveiledning. Alle må ha med seg minst 1 video på Modul 1, minst 2 videoer på Modul 2 og minst 3 videoer på Modul 3. Alle må ha med videoer fra minst to ulike terapiforløp i løpet av de 3 årene.

Egenerfaringen er i praksis øvelser hvor kandidatene tar utgangspunkt i eget personlige materiale, og alle må prøve seg både i terapistolen, terapeutstolen og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFT, og øvelsene er det unike ved EFT-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Er du i tvil om du vil klare å gjennomføre egenerfaringen, eksempelvis på grunn av traumeerfaringer, kan du snakke med psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen om dette før du bestemmer deg for å melde deg på utdanningen: hagen@ipr.no Tlf: 55 31 74 25.

Godkjente EFT-terapeuter kan gi terapi og veiledning til kandidater på spesialistutdanningen.

Datoer for Modul 1 2016/17:
17.-20. oktober 2016
13.-16. februar 2017
29. mai - 1. juni 2017
Alle samlinger arrangeres på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.

Datoer for Modul 2 2016/17:
24.-27. oktober 2016
6.-9. februar 2017
8.-11. mai 2017
Første og siste samling arrangeres på Grand Hotel Terminus, andre samling arrangeres på Thon Hotel Rosenkrantz.

Krav til omfang og form

- I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere.

- Ett av veieledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet.

- Minimum 40 timer av de 180 timene som er tilknyttet spesialiteten skal være individuelt.

- Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning.

- 60 timer skal være tilknyttet praksis i fellesprogrammet.

- 120 timer skal være tilknyttet praksis i obligatorisk program.

- 60 timer skal være tilknyttet praksis i valgfritt program.

- For spesialitetene nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi er 180 timer tilknyttet praksis i det obligatoriske programmet.

- Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet.

- Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være psykologer.

Se ellers reglement for spesialistutdanning.